شبکه صدا و تصویر فلسفی یکی از به یاد ماندنی ترین لحظات خود را در کنار شما عزیران جشن گرفت.

شبکه صدا و تصویر فلسفی با قدرت تمام ثابت کرد که لایق پیشرفت و ارائه ی بهترین برندهای موجود دنیا میباشد. از این پس علاوه بر ارائه ی تولیدات داخلی ، که از افتخارات ماست، با ارائه ی محصولات HARMAN در کنار شما خواهیم بود. خوشحالیم که در کنار دوستداران خود این شب به یاد ماندنی را گذراندیم و از این لحظه به بعد نیز به همراهی شما ایمان داریم.