پانزدهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب (هیئت ها، حسینه ها و مساجد)

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای تقویت باور‌های آئینی و دینی اصحاب هیئت‌های مذهبی ، حسینیه‌ها،مساجدوکانون‌های مذهبی و همچنین با هدف حمایت از کسب و کار حسینی در سطح شهر تهران برگزار می نماید. پانزدهمین نمایشگاه بزرگ عطر سیب ویژه تجهیزات هیئات، حسینه ها و مساجد از تاریخ 19 لغایت 29 شهریور ماه در مصلای تهران برگزار میگردد. در این راستا، شبکه صدا و تصویر فلسفی حضور فعال خود را در این نمایشگاه فرهنگی معنوی اعلام میدارد و تمام سعی خود را در برآورده کردن نیازهای عزاداران حسینی به کار میگیرد؛ همراهی شما عزیزان اطمینان خاطر ماست.