جلسه ی ماهانه شبکه صدا و تصویر فلسفی با موضوع آمادگی جهت فروش ویژه ماه محرم برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیریت، جناب آقای فلسفی، و کارکنان مجموعه حول محور آمادگی ارائه خدمات صوتی ویژه ماه محرم برگزار شد و هر کدام از افراد حاضر به بیان دیدگاه و نظر خود در این رابطه پرداختند. جناب آقای فلسفی با اذعان بر این نکته که این ماه خدمات ویژه خود را مطلبد تاکید کردند که هر کدام از افراد مجموعه موظفند نهایت تلاش خود را در این راه به کار گیرند. همچنین، میهمان افتخاری جلسه، جناب آقای حیدریان، نیز به بیان نظرات تخصصی خود در رابطه با نحوه ی ارائه ی اینگونه خدمات پرداختند و افراد مجموعه را با جدیدترین روش های مدیریت کسب و کار آشنا کردند.

ما همواره به ارائه ی بهترین و مناسبترین خدمات اندیشیده ایم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم. همراهی شما دلگرمی ماست؛ با ما در تماس باشید.