شبکه صدا و تصویر فلسفی با شرکت و حضور فعال در نخستین نمایشگاه تخصصی خدمات نمایشگاهی توانست گامی جدید در ارائه و معرفی خدمات خود به عنوان تامین کننده انواع سیستم های صوتی نمایشگاهی بردارد. بی صبرانه مشتاق همراهی شما عزیزان هستیم