احتمالا اولین نکته مهم در خرید آمپلی فایر را توان (POWER) مربوط به آن میدانید. یعنی آمپلی فایر با توان متناسب با توان باند پسیو مد نظرتان.

صدایی که از هرگونه دستگاه صوتی تولید میشود به خودی خود قابل شنیدن نمی­باشد. آمپلی فایر به عنوان نوعی دستگاه تقویت کننده صوتی عمل میکند.