منبع تغذیه جهت کنترل، مدیریت، پشتیبانی و ایجاد رابطه بین میکروفن های کنفرانس استفاده میشود که در دو نوع آنالوگ و دیجیتال موجود است.

میکروفن کنفرانس بی سیم از سیستم Wi-Fi جهت برقراری ارتباط استفاده میکند.همانطور که از نامش پیداست بدون هیچ گونه کابل رابط میباشد

میکروفن کنفرانس یکی از کلیدیترین تجهیزات سالن کنفرانس است. میکروفن کنفرانس را میتوان در دو نوع ساده و دوربین دار (auto tracking) ارائه داد.

رییس به عنوان مسئول اداره کننده جلسه میکروفنی متفاوت تر از میکروفن سایر شرکت کنندگان دارد.