تجهیزات ویدئو کنفرانس

CAMERA-AHD-2MP
0 رای دهی
CAMERA-AHD-5MP
0 رای دهی
CAMERA-FAV-9160F2
0 رای دهی
CAMEAR-PANASONIC-AWHE40SCAMEAR-PANASONIC-AWHE40S
0 رای دهی
CAMERA-MEDIA-20X
0 رای دهی
CAMERA-MEDIA-30X
0 رای دهی
CAMERA FOR CONFERENCE SYSTEM-MEDIA-K160F2
0 رای دهی
CAMERA-FAV-M1363CAMERA-FAV-M1363
0 رای دهی
CONTROLKEYBOARD-MEDIA-K160ECONTROLKEYBOARD-MEDIA-K160E
0 رای دهی
CAMERA-KEYBOARD-CONTROLLER-PANASONIC-AWRP60CAMERA-KEYBOARD-CONTROLLER-PANASONIC-AWRP60
0 رای دهی