شبکه صدا و تصویر فلسفی هم اکنون با 28 نمایندگی فعال در اقص نقاط کشور  از هر گونه پیشنهاد همکاری در سایر شهرها استقبال کرده و شرایط همکاری متقابل را فراهم میکند.

در صورت تمایل جهت کسب نمایندگی فروش محصولات تندر الکترونیک شیراز و همچنین سایر محصولات تحت حمایت مجموعه فلسفی با ما تماس بگیرید.