سیستم پیجینگ ایرانی

SPEAKER SELECTOR-MAZDAK
0 رای دهی
MICROPHONE-GOOSENECK-MEDIAMC231
0 رای دهی
1،330،500 تومان
POWER DISTRIBUTION PANEL-MAZDAKPOWER DISTRIBUTION PANEL-MAZDAK
0 رای دهی
تصویری قرار داده نشده است واحد رادیو ضبط و پخش CD USB مزدک مدل MRC-300
0 رای دهی
MONITOR PANEL-MAZDAK
0 رای دهی
POWER AMPLIFIER-MAZDAK-MUP23POWER AMPLIFIER-MAZDAK-MUP23
0 رای دهی
POWER AMPLIFIER-MAZDAK-MUP24
0 رای دهی
تصویری قرار داده نشده است پری آمپلی فایر/میکسر 9 کاناله مزدک مدل MU-M93/N
0 رای دهی