باند اکتیو (ACTIVE LOUDSPEAKER) به باندی اطلاق میشود که دارای آمپلی فایر داخلی است.

باند 3WAY شامل باندهایی با سه سیستم فرکانس جداگانه است. در باندهای 3WAY سه درایور ووفر، تویتر و میدرنج وجود دارد

باند ساب ووفر (SUBWOOFER)، یا به اصطلاح درایور ساب ووفر، نوعی درایور جهت تولید و پوشش دهی طیف صوتی پایین می باشد

باند پسیو (PASSIVE LOUDSPEAKER) را به بیان ساده میتوان باندی فاقد آمپلی فایر داخلی دانست.

باند 2WAY به باندهایی با سیستم فرکانس جداگانه گفته میشود. باند 2WAY شامل دو درایور جداگانه برای تولید صدا میباشد؛

باند فول رنج (Full-range driver)، که به اصطلاح درایور فول رنج نیز گفته میشود، جهت تولید صوت بدون کمک گرفتن از سایر درایورها طراحی شده است

صفحه 1 از 2