یکی از مواردی که منجر به انتخاب میکروفن مناسب میشود توجه به الگوی قطبی میکروفن است. اما منظور از الگوی قطبی چیست؟

میکروفن را میتوان به عنوان دستگاهی که جریان الکتریسیته را به صدا تبدیل میکند دانست. به این معنا که میکروفن به عنوان یک حسگر قادر است

با توجه به انواع مختلف میکروفن، در این مطلب قصد داریم اطلاعات مفید راهنمای کاملی خرید میکروفن را به شما ارائه دهیم.

 انتخاب بین میکروفن باسیم و میکروفن بی سیم یکی از چالش های پیش روی خریدار است؛ در این مطلب با بیان استفاده هر کدام شما را در انتخاب بهتر کمک میدهیم